Station en spoorloods

 

 

Het station van Enschede-Zuid is een gebouw met op de begane grond een plaatskaartenbureau, vestibule met loket en een wachtkamer 2e en 3e klas. Op de eerste verdieping is een woning voor de stationschef ingericht. Al in 1905 blijkt de woning te klein voor het gezin vindt een verbouwing plaats. Voor 1396,95 gulden laat de HSM op zolderverdieping twee slaapkamertjes aanleggen. Daarvoor moet het zadeldak van het middendeel opgetrokken worden tot een plat dak. Het gebouw verliest daardoor jammerlijk zijn karakteristieke uiterlijk.

Naast het station staat een retirade (berging) en voor de reizigers zijn er twee perrons.

Het station wordt maar weinig gebruikt. In 1954 huurt brandstoffenhandelaar Platvoet de wachtkamer 2e klasse, groot 16m˛, voor 148,- gulden per jaar.

 

In 1959 moet het gebouw helemaal wijken voor nieuwbouw, een rechthoekig gebouwtje in één verdieping, waar rond 1970 de Turf- en Mestproducten Verkoopcentrale kort haar kantoor heeft. Het is een dochteronderneming van A Platvoet’s Handelmaatschappij BV, die o.a. in potgrond en gedroogde koemest handelt en de loodsen van de in middels verdwenen Voorhoede in gebruik heeft.

 

 

Ten zuiden van het stationsgebouw staat een goederenloods met veelading en twee opritten. De naam van de huidige Spoorloodsweg herinnert daar nog aan.

Fisher & Perton handelt voor de 2eWO in chemicaliën voor de textielindustrie. Ze hebben een golfplaten opslagloods op Enschede Zuid en gebruiken het kantoor van de goederenloods en de veelading tot ze in de jaren dertig verhuizen naar het havengebied.

Na de 2eWO heeft de douane de goederenloods nog kort in gebruik, maar daarna neemt Brandstoffenhandel Breeteler & Reestman de loods en kantoor over.

Het gebruik van de veelading gaat in 1951 van de NS over naar Platvoet. De veelading is in 1955 met toestemming van NS door Platvoet verwijderd - kosten 9.945 gulden - om plaats te maken voor kolenopslag. Het puin wordt gebruikt voor verharding van het 1000 m2 vrijkomende terrein, waar Platvoet 365,04 gulden per jaar aan huur voor betaalt aan de NS.

 

Bij de aanleg van de Zuiderval in 1999 komen grote brokken Bentheimer zandsteen uit de grond tevoorschijn en zorgden voor enige opwinding, omdat men als eerste denkt aan een belangrijke archeologische vondst van misschien wel een middeleeuwse burcht. Op vragen daarover van de gemeente kan Platvoet ophelding verschaffen. Het zijn de randen van de voormalige veelading.

De gemeente heeft de stenen nog wel ergens opgeslagen!

1905

1907

het zuiderspoor    enschede

9

Etsen

spoorloods

Bouw nieuw station

1959

1957

Foto: R Ankersmit

Historie

laatste update: 20 maart 2023