Omdat de twee keerlussen die de baan Zuiderspoor kent, niet tot het historische deel behoren, zijn ze met enige fantasie ingericht. Op de keerlus van 

Enschede-Zuid is een Twents hallehuis na gebouwd. “Los Hoes” noemen we dat in Twente, oftewel ‘open huis’, wat betekend dat zowel de woning van de boer als de stallen van het vee zich in een en de zelfde ruimte bevinden.

Als voorbeeld is Het Groot Bavel genomen, de boerderij die tot 1937 in de Lutte stond en toen is verhuisd naar het Rijksmuseum in Enschede.

 

1 Loshoes-Sherphos-Koffiehuis-Broodfabriek

Textielfabriek Serphos (ca 1935) is in de 2eWO geheel verwoest en daarna niet meer opgebouwd.

 

Kantoor NV Stockvis (1969),

Het huis Zuiderspoorstraat 5 is in de jaren dertig in opdracht van dhr G K Tiecke uit Enschede gebouwd. Architect was Johan Sluymer.

Dit huis staat nog steeds aan de Zuiderspoorstraat . Het is een van de drie panden die van Enschede-Zuid zijn overgebleven.

Stationskoffiehuis (ca 1930)

In de aanloop naar de aanleg van het Zuiderspoor sticht Hendrik Lippinkhof in 1900 een smederij en broer Gerard Lippinkhof een café aan de kop van de zandweg die later de naam Wooldriksweg zal krijgen. In 1913 breidt hij fors uit met een grote feestzaal met podium aan de Zuiderspoorstraat, die tijdens de 1eWO (1914-1918) voor militaire doeleinden wordt gevorderd. Aan het einde van die oorlog dient de zaal nog als opvangcentrum voor Engelse, Franse, Belgische en Italiaanse krijgsgevangenen.

Kantoorpand aan de Zuiderspoorstraat 3 van katoenagentschap van D Breekland & Co, handelaren in alle soorten ruwe katoen, katoenen en kunstzijde garens, maar ook steenkolen,  verfstoffen, chemicaliën, garenhulzen,  spoelen enz. enz.  voor de textielfabrikanten in Twente. 1930)

Breekland heeft een Chevrolet 1928 aangeschaft en als ze een chauffeur nodig hebben huren ze daar De Vries (op de foto) voor in, die taxiondernemer aan de Wooldriksweg is.

Nu houdt notaris Wiechers er kantoor.

Verbandgaasweverij en Blekerij W.J.M. Baurichter, Zuiderspoorstraat 11. Opgericht in 1913 en afgebroken in 1983. (foto: 1941)

Broodfabriek Twentse Coöperatie Tot Steun in den Strijd, Zuiderspoorstraat 31.

De naam maakt duidelijk dat de coöperatie een antwoord was op de monopolieposities van het grootkapitaal begin 20e eeuw.

Jan Bredewold was er directeur. Hij staat op de foto trots te midden  van ‘zijn’ enorme wagenpark .

Station Enschede-Zuid

Woonhuis, Delistraat 75

het zuiderspoor    enschede

Enschede-aansluiting (Ea) waar het Zuiderspoor begon, had een kleine wachterspost

De overweg in de Haaskbergerstraar mist nog zijn spoorwegbomen!

De politiepost op de hoek Haaskberger-straat-Zuiderspoorstraat

De haringkraam van haringventer Roesink met zijn haringkar en later Titsing

24

Etsen

laatste update: 20 maart 2023